Salınbaş'ta Önemli Sondaj İlerlemesi

Avrupa'da altın madenciliğinde olan AIM listesinde yer alan maden arama ve geliştirme şirketi Ariana Resources Salınbaş Projesi’ndeki 2021-2022 sondaj programının ilk sonuçlarını duyurdu ve devam eden sondaj programı hakkında bir güncelleme yayınladı.

Salınbaş Projesi’nde 8000m’nin üzerinde karotlu sondaj tamamlandı ve yapılan bu metraj orijinal programa göre %350’lik bir artışı temsil etmekte.

Cevherleşmenin sınırlarını daha iyi belirlemek ve bu sınırları genişletmek amacıyla yaklaşık 22000m kaynak ve keşif sondajı yapıldı.

Mevcut programın önemli sonuçları şunları içermekte:

13.7m @ 6.75g/t Altın + 1.3g/t Gümüş

8.6m @ 3.90g/t Altın + 1.5g/t Gümüş + 68ppm Molibden

11.5m @ 1.37g/t Altın + 8.5g/t Gümüş

Hizarliyayla'daki ilk sondajdan alınan çok umut verici sonuçlar doğrultusunda, bol miktarda baz metal içeren kapsamlı silis-karbonat mineralizasyonu gözlendi.

Hizarliyayla'da son zamanlarda yapılan yüzey örneklemeleri (Altın: 1.02 g/t, Gümüş: 141 g/t, Kurşun + Çinko: yaklaşık %20 dahil), baz metal açısından zengin bir ara sülfidasyon epitermal sistemi potansiyelini göstermiştir.

Genel Müdür Dr. Kerim Şener konuyla ilgili konuştu:

Salınbaş projesinde geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve halihazırda devam etmekte olan sonraj programının ilk sonuçlarını bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Alınan sonuçlar, Salınbaş ve Ardala arasındaki AS Zonu'nun bir bölümünde altın ve gümüş mineralizasyonunun sürekliliğini göstermiştir ve Ardala porfirisinin çevresinde önemli molibden mineralizasyonunun varlığını doğrulamıştır. Değerli ve baz metal mineralizasyonunun dağılımını ve bununla ilişkili değişimini anlamak için sondajlardan alınan karotlar üzerinde daha fazla doğrulayıcı analitik çalışma yürütülmektedir.

Başlangıçta 2300m olarak planlanan sondaj programı toplamda 22.000 m'ye kadar olan kritik ormancılık izinlerinin alınmasının ardından yıl boyunca farklı noktalarda uzatıldı. Program Özaltın Holding A.Ş. tarafından projeye sağlanan 8 milyon ABD Doları tutarındaki yeni sermaye ile finanse edilmeye devam etmektedir. Programa çeşitli çevre çalışmaları ve sosyal kalkınma çalışmaları eşlik etmektedir.

Sondaj programı, 2022'nin başlarında gerçekleşen olumsuz hava koşulları nedeniyle yavaş ilerledi. Sondaj koşulları, özellikle AS Bölgesinde önemli miktarda kolüvyal toprak örtüsüne girildiği yerlerde, genellikle sorunlu olmuştur. Kızıltepe Maden Laboratuvarı'nda analiz ve harici laboratuvar QA/QC kontrol testlerinde yüksek taleple birleşen bu sorunlar, programdan sonuçların alınmasında gecikmeye neden oldu. Numunelerin laboratuvara teslim edilmesinin ve ardından gelen analitik çalışmanın artık hızlandığından eminiz, ancak 2.500'den fazla numunelik birikmiş iş yığını devam etmekte.

Hizarlıyayla'da da ikinci bir sondaj makinesiyle sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmadan elde edilen ilk sonuçlar ve ayrıntılı alan örneklemesi oldukça cesaret verici olup, bu alanın bir ara sülfidasyon değerli ve baz metal sistemine ev sahipliği yapma potansiyelini göstermektedir. Bu, bölgenin sadece 7 km güneyinde bulunan >4M ons Hot Maden Bakır-Altın yatağına yakınlığı göz önüne alındığında özellikle önemi ortaya çıkmaktadır.”

Kaynak : https://www.yeraltihaber.com/haber/salinbasta-onemli-sondaj-ilerlemesi-3121
 
Üst